Kalite Politikası


Kalite bilinci müşteri isteklerinin tanımlanmasından sonra, başlangıçta ürün fikri ile başlamalıdır. Bu bilinçle kalite oluşturma gayreti geliştirilmeli ve üretimin her safhasında devam etmeli, ürünün müşteriye teslimine kadar sürmeli, ürün müşteriye teslim edildikten sonrada kalite performansı takip edilmelidir.

Kuruluşumuz, devamlı olarak uygun fiyatlarla kaliteli ürünler üreterek artan müşteri, talep ve beklentilerini karşılamayı kendine hedef tayin etmelidir. Çünkü bu kuruluşun varlığını sürdürmesi müşterilerinin desteğine bağlıdır.

Bilindiği gibi bir firma, hitap ettiği müşteri kitlesi ile yaşar ve ayakta kalır. Belirli bir süre sonra müşteri, firmayı, ürünün yanında firmaya olan güveninden dolayı tercih eder. Bu bilgiler doğrultusunda SAFLON METAL'in müşteriler tarafından tercih edilen, saygın, güvenilir bir kurum olması tüm çalışan personelin temel amacı olmalıdır.

Günümüzde, bir çok sanayi kuruluşu dünya ekonomisine entegre olma gayret ve çabası ile iç ve dış piyasada rekabet koşullarını artırmaktadır.Ürün kalitemizi sürekli geliştirmediğimiz sürece uzun dönemde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağımız kesindir.

Bir kuruluşun başarılı olmasında kullanılan teknoloji, eğitilmiş personel ve sürekli geliştirilen kalite fonksiyonlarının da çok önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır.

Tüm bu doğrular ışığında SAFLON METAL olarak kalite politikamız;

Sektörde en iyi olmak adına maksimum müşteri memnuniyetini hedefleyerek kalitemizi en üst seviyede tutmak.
Çalışanları sürekli gelişme ve iyileştirme bilinciyle eğiterek, kalite geliştirme çalışmalarını tüm çalışanların katılımı ile desteklemek.
Kalitede imaj oluşturarak, müşterilerimize uluslararası düzeyde kabul edilmiş ürün ve hizmetler sunmak.
Kaliteye önem , müşteri istekleri doğrultusunda sürekli gelişme, temizlik, tertip ve israftan kaçınma prensiplerimizi oluşturacaktır.